ฮั้วลักเซียม ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น ยาสามัญประจำบ้าน
 ทะเบียน อ.ย.เลขที่ G369/53
เอกสาร ได้รับการขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ดังเอกสารนี้
 

 

ฮั้วลักเซียม สมุนไพรจีน ราคาพิเศษ โสม ตังถั่งเฉา ตังกุยเฉา รักษาโรค อายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย ความเสื่อม

คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ผลิตคิดต้น ผลิตยาฮั้วลักเซียม

Visitors: 112,327